Aktualności

Walne zgromadzenie członków

Zapraszamy w dniu 2.08.2020 na wlane zgromadzenie członków o godzinie 16:00 do świetlicy w Chlebówku.

Zapraszamy wszystkich członków klubu na zebranie, które odbędzie się jak poprzednio w świetlicy
wiejskiej w dniu 02.08.2020 r. godz. 16.00.

W czasie zebrania jak zwykle omówimy najważniejsze sprawy klubu oraz plany na najbliższą przyszłość.
Obecność obowiązkowa.